Locations

We're expanding quickly, find a store near you.

The Nz Milk Bar 5101

Shanghai

Chongqing

Sichuan

Jiangsu

Shandong

Fujian

Anhui

Hefei

Shanxi

Henan

Guangxi

Guizhou